FITNESS

Fitness

Pod pojmem „fitness“ většinou chápeme kondiční silový trénink provozovaný ve
   fitness centrech. Ve skutečnosti se nejedná pouze o silový trénink, ale o systém cvičení
   vedoucích především k tvarování postavy, zvýšení fyzické výkonnosti a redukci množství
   podkožního tuku, který kromě posilování, jež bychom vzhledem k množství prováděných opakování
   mohli charakterizovat jako silově-vytrvalostní zátěž, zahrnuje také aerobní trénink na
   speciálních trenažérech, protahovací cvičení a další.

   V posledních letech bývá tento pojem často nahrazován pojmem „wellness“, který zahrnuje nejen
   fyzickou výkonnost a odolnost, ale i dobrou psychickou kondici, pocit "životní pohody" a
   pozitivní prožitek při pohybové aktivitě. Cvičení a životospráva ve fitness stylu by měly vést
   postupně k navození příjemných pocitů i během celého dne.fge.jpg

   Můžeme tedy říci, že je to wellness, k němuž bychom měli směřovat, nebo česky řečeno –
   pohodový životní styl, jak po tělesné, tak po duševní stránce. Jeho součástí není jen tělesná
   kondice, tedy fitness, ale i zdravá výživa, pitný režim, umění zvládat stresy, zdravé osobní
   návyky. Kdo se o tohle všechno uvědoměle snaží, a to nejen ve fitcentru, nemůže mít jiný než
   pozitivní přístup k životu.

 


ZWRhMzAwY