FITNESS » INDOORCYCLING

Indoorcycling

Indoorcycling je nová moderní forma pohybové aktivity,při které se jezdí na speciálním stacionárním kole.Cvičení probíhá ve skupině pod vedením zkušeného instruktora,zpravidla za doprovodu hudby,která stimuluje a odreagovává.Indoorcycling je vhodný pro každého,kdo potřebuje dosáhnout rychlého zlepšení vytrvalosti a síly zejména dolních končetin.Indoorcycling však není jen vhodnou pohybovou aktivitou pro zvýšení zdatnosti srdečně-cévního systému,jedná se také o velmi dobrý tréninkový prostředek pro cyklisty,běžce a triatlonisty.Poskytuje i vhodné startovní podmínky pro širokou skupinu kondičně cvičících osob,začátečníků a osob s nadváhou a s kloubními problémy.Výhody indoorcyclingu jsou následující..

1) Není nutné provádět koordinačně náročné pohyby a tím je i nízké zatížení kloubů.

2) Odpor pedálů lze individuálně nastavit podle úrovně zdatnosti a osoby každého věku mohou cvičit společně.

3) Cvičení ve skupině působí motivačně a pohyb na hudbu je zábavou.

4) Posilujete dolní končetiny,paže a ramena,kde vám nehrozí děšť,zima ani žádné jiné defekty.

Správná technika - Nejdůležitější modifikace techniky jsou šlapání,různé úchopy řídítek a pozice těla za jízdy.Pro techniku nezkušeného cyklisty jsou typické trhané neefektivní pohyby,kdy je účinná síla vytvářena pouze ve fázi tlaku na pedál.Již před mnoha lety bylo popsáno šlapání do kruhu,při kterém se nejen nohy,ale celé dolní končetiny,plynule pohybují po kruhové dráze.Obdobně jako v profesionální cyklistice by i u indoorcyclingu měla trajektorie nohy co nejvíce připomínat kruh.Kruhový pohyb nejlépe využívá síly vynaložené na šlapání,které umožňuje optimální zatížení svalů na přední i zadní straně stehna,svalů na lýtku a hýžďových partií.Horní polovina těla ani pánev by se neměly při šlapání pohybovat.Dolní končetiny se pohybují v rovině rovnoběžné s rámem,kolena směřují vpřed.Pro využití správné techniky jsou tedy vhodné pedály,které jsou opatřeny klipsnami nebo upínacím mechanismem.indoorcycling.jpg

Indoorcyclingové kolo - Ve srovnání s tradičním jízdním kolem a cyklistickými trenažéry,které mají volnoběh,je indoorcyclingové kolo vybaveno pevným převodem,což znamená,že setrvačník a klika jsou pevně spojeny.Tento typ převodu činí indoorcycling velmi atraktivním,ale pro někoho může být zpočátku poněkud nezvyklý.Pro zajištění optimálního sedu je důležité přesně nastavit výšku sedla a řídítek a také vzdálenost mezi sedlem a řídítky.

Trénink indoorcyclingu - Samozřejmě i hodina indoorcyclingu by měla být rozdělena na zahřátí,hlavní část a uklidnění.Délka cvičení závisí na jeho cíli a na zdatnosti každého jedince a může se značně lišit.Cvičební hodina obvykle trvá 45 minut,ale u pokročilých osob může být dlouhá i 90 minut.Smyslem je šlapat bez přestávky ve vysoké frekvenci v sedu a ve stoji.Frekvence šlapání je 80 a 120 otáček za minutu,ale může být i vyšší.Princip jízdy lze přirovnat k jízdě v horském terénu,kde se střídá stoupání a klesání.Začíná se pomalu ve fázi zahřátí,jako na rovině.Minimální doba pro zahřátí je 5 minut,jeho význam je kromě omezení vzniku zranění i v nastartování metabolismu.V hlavní fázi cvičební jednotky se objeví první stoupání a odpor pedálů vzroste,pak se zvolní frekvence šlapání.Sklon stoupání dále roste,cyklista vstává ze sedla a dále zvyšuje tlak na pedály.Ve sjezdu výrazně klesá odpor pedálů a frekvence šlapání znovu stoupá.Na konci cvičební jednotky se zařazuje uklidnění,při kterém se jede lehce,uvolněně,v nízké intenzitě.Cvičební jednotka je ukončena strečinkem a uvolněním svalů.

 


Y2RmNzQ4OT