POSILOVACÍ CVIKY » CVIKY NA LÝTKA

Cviky na lýtka

                    Výpon vsedě

lytka 01.jpg

Provedení - Špičky chodidel postavte na plošinu,položte opěrky na spodní části stehen a spusťte paty co nejníže.Zvednutím pat co nejvýše posuňte závaží nahoru a pomalým pohybem vraťte paty do výchozí pozice.Abyste zvětšili rozsah pohybu,měla by opěrka být těsně nad kolenem.

Používané svaly - Dvojhlavý sval lýtkový a částečně šikmý sval lýtkový.

 

 

 

 

 

 

                   Výpon vestoje

lytka 02.jpg

Provedení - Umístěte přední část chodidel na plošinu a ramena pod podložky a spusťte paty co nejníže.Zvednutím pat co nejvýše posuňte závaží nahoru,nohy jsou stále napnuté a pomalu spouštějte paty zpět do výchozí pozice.Záda jsou stále rovná a kolena propnutá,aby byl co nejlépe izolován lýtkový sval.Abyste zvětšili rozsah pohybu,snažte se o co největší protažení s patami v dolní pozici a také při zvedání zpět.

Používané svaly - Dvojhlavý sval lýtkový a částečně šikmý sval lýtkový.

 

 

 

 

 

lytka 03_1.jpg

 

Provedení - Na legpressu je odpor zajišťován podložkou pro nohy. Špičky chodidel opřete na okraj podložky a spusťte závaží co nejníže.Vytlačte závaží co nejvýše stažením lýtkových svalů a pomalu spusťte závaží do výchozí pozice.Mějte kolena propnutá,aby k pohybu docházelo pouze v kotníku.Opět využijte co největší rozsah pohybu.

Používané svaly - Dvojhlavý sval lýtkový a částečně šikmý sval lýtkový.

 

 

 

 

 

 

 

lytka 04.jpg

 

Provedení - Umístěte přední část chodidel na podložku,předkloňte se dopředu,rukama se opřete o lavici a spusťte paty co nejníže.S nohama stále napnutýma zvedněte paty co nejvýše a pomalu spusťte paty dolů do výchozí pozice.Požádejte partnera,aby si sedl rozkročmo na vaše boky,takže jeho hmotnost vám bude sloužit jako zatížení.Páteř je rovná a trup paralelně s podlahou.Propnutá kolena pomáhají izolovat dvojhlavý sval lýtkový.

Používané svaly - Dvojhlavý sval lýtkový a částečně šikmý sval lýtkový. 

 

 


MDE4MTQxMz