POSILOVACÍ CVIKY

Cviky na ramena

ramena 01.jpg

 Provedení - Vsedě  na  lavici uchopte tyč dlaněmi dopředu v šíři  ramen.Pomalu spouštějte činku dolů(před tělem),dokud se nedotknete horní části hrudi. Zvedejte činku nahoru až do propnutí loktů.Provádění cviku ve vzpřímeném sedu je obtížnější verze než ve stoji,protože neumožňuje pomáhat si pohybem dolních končetin.Ukončení tlaku těsně před propnutím loktů udržíte napětí v deltovém svalu.

Používané svaly - Přední hlava deltového svalu a částečně trapézy,triceps,horní část prsních svalů.

                                  

 

 

 

 

 

 

 

ramena 02.jpg

Provedení - Vsedě na lavici uchopte jednoručky dlaněmi dopředu v úrovni ramen.Zvedejte jednoručky vertikálně nahoru až do propnutí loktů.Spouštějte jednoručky zpět dolů do výchozí pozice.Při změně orientace jednoruček se mění i umístění rukou.Při zvedání jednoruček nahoru s dlaněmi dopředu pracuje přední i střední hlava deltového svalu.Pokud jsou však dlaně směrem dozadu je maximálně zatěžována přední hlava deltového svalu.

Používané svaly - Přední hlava deltového svalu a částečně triceps,trapéz,horní část prsních svalů.

 

 

 

 

 

ramena 03.jpg

Provedení - Ve stoji vzpřímeném uchopte jednoručky,paže jsou spuštěné dolů.Zvedněte paže po stranách nahoru až na úroveň ramen.Spusťte jednoručky zpět do výchozí pozice.Zvednutím jednoruček přímo do strany zatížíte střední hlavu deltového svalu.V horní poloze je rameno a loket ve stejné ose.Při zvednutí jednoruček výše je zatěžován trapéz.

Používané svaly - Střední hlava deltového svalu a částečně přední a zadní hlava deltového svalu,trapéz.

 

 

 

 

 

 

 

 

ramena 04.jpg

Provedení - Jednou rukou uchopte držadlo připevněné k spodní kladce.Zvedněte ruku obloukem do strany a nahoru až na úroveň ramen,loket je propnutý.Spusťte držadlo zpět do výchozí pozice k pasu.Když ukončíte pohyb nahoru na úrovni ramen,udržujete střední hlavu deltového svalu neustále napnutou.Když však zvedneme držadlo výše,práci přebírá sval trapézový.Cvičení na kladce umožňuje rovnoměrné zatížení.

Používané svaly - Střední hlava deltového svalu a částečně trapéz,přední a zadní hlava deltového svalu.

 

 

 

 

 

 

Ramena 05.jpg

 

Provedení - Uchopte dvě jednoručky,paže spuštěné dolů a předkloňte se v pase dopředu tak,aby záda byla rovná a hlava nahoru.S dlaněmi k sobě zvedněte jednoručky na úroveň uší,lokty jsou lehce ohnuté.Spusťte jednoručky zpět do výchozí pozice.Když budete při zvedání měnit dráhu pohybu,bude docházet k zatěžování různých částí deltového svalu.S rovným trupem paralelně s podlahou se zatěžuje především zadní hlava deltového svalu.Při sklonění trupu(hrudník rovný)se do pohybu zapojuje i střední hlava deltového svalu.

Používané svaly - Zadní hlava deltového svalu a částečně trapéz,střední hlava deltového svalu,sval rombický,sval podhřebenový,malý a velký sval oblý.

 

 

 

ramena 07.jpg

 

Provedení - Uchopte činku nadhmatem v šíři ramen,paže jsou spuštěné dolů.Zvedejte činku vertikálně nahoru,až jsou lokty na úrovni ramen.Pomalu spusťte činku do výchozí pozice.Při použití širokého úchopu na tyči je zatížen deltový sval,zatímco při úzkém úchopu je zatížen sval trapézový.

Používané svaly - Střední hlava deltového svalu,trapéz a částečně přední hlava deltového svalu,sval nadhřebenový,sval podhřebenový,malý sval oblý.

 

 

 

 

 

Obrázky a popis cvičení,které jsou zde uvedeny s písemným souhlasem pochází z knižní publikace Bodybuilding a posilování,kterou napsal Nick Evans a vydalo nakladatelství Computer Press,a.s.

http://knihy.cpress.cz/knihy/zdravi/sport-a-fitness/bodybuilding-a-posilovani-efektivni-cviceni-pro-dokonale-telo/

 

 

 


YzdkMTRkM2