ANATOMIE TĚLA » LIDSKÁ KOSTRA

Lidská kostra 

kostra.jpgKostra tvoří pevnou oporu organismu,umožňuje člověku se pohybovat a tvoří pevné schránky pro život důležitých orgánů.Je tvořena více než dvěma sty kostí,které podle tvaru dělíme na dlouhé,krátké a ploché.Kostní tkáň se skládá jednak ze složky ústrojné-organické tzv.osseinu,který dodává kostře pružnost,a složky neústrojné-anorganické-tvořené vesměs solemi vápníku,která dodává kostře pevnosti.

Vzájemné zastoupení těchto dvou složek,se v průběhu života mění.U starších osob přibývá v kostech vápníku,a proto se stávají křehkými i méně pružnými.Dlouhé kosti se vyznačují velkou nosností,kterou jim propůjčuje zvláštní architektonika uspořádání.Jednotlivé kosti jsou navzájem spojeny buď nepohyblivě srůstem(kost kyčelní)nebo švem(lebka) či vklíněním(zuby),nebo pohyblivě pomocí kloubů,chrupavek,a vazů.

1)Lebka

2)Klíční kost-je podlouhlá,esovitě zahnutá spojující lopatku s horní části hrudní kosti.Má vazivový původ a je jediným kostním spojením,mezi kostrou horní končetiny a lopatkou.Patří mezi nejslabší místa lidské kostry.

3)Kostra hrudníku- je tvořena vzadu hrudní páteří,po stranách dvanácti páry poloobloukovitých žeber,a v předu hrudní kostí,na níž se horních pět párů žeber připojuje prostřednictvím žeberních chrupavek.

4)Páteř-je pevnou pružnou osou lidského těla.Tvoří ji 33-36 obratlů,a to 7 krčních,12 hrudních,5 bederních a 5 křížových,srostlých v kost křížovou.Krční páteř je značně pohyblivá a jemná,na svém vrcholu nese dosti těžkou hlavu,proto je snadno zranitelná.Obdobně je na tom bederní páteř,která je namáhána vahou celého trupu.

5)Kost pažní-je mohutná dlouhého typu opatřená na horním konci polokulovitou kloubní hlavicí,která tvoří kostěný základ pro kloub ramenní.

6)Kost vřetenní-je štíhlá a dlouhá kost,opatřená na horním konci hlavičkou.Otáčí se kolem své dlouhé osy jako vřeteno a unáší s sebou kostru ruky.Podle toho jak se otáčí dlaň ruky dopředu dochází k poloze tzv.supinaci,pokud se otočí směrem dozadu,je ruka s předloktím v pronaci.

7)Kost loketní-je rovněž štíhlá dlouhá kost,na svém horním konci opatřená velkou kloubní plochou poloměsíčitého tvaru,sloužící ke skloubení se sedlovitou kloubní plochou na dolní části pažní kosti.V zadní části vybíhá mohutný hrbol tzv.okovec,který slouží k úponu extensorů předloktí.Je to další bolavé místo,kde dochází k častému poranění.

8-9)Kost pánevní-vznikla srůstem kosti kyčelní,stydké a sedací v jeden kompaktní celek.Mezi obě kosti pánevní vpředu spojené stydkou sponou,se vzadu vsouvá kost křížová a spolu s nimi tvoří pánev.Horní okraj pánve je tvořen křídly kyčelní kosti,jejíž horní hranu nazýváme hřebenem kosti kyčelní.Zde se nachází největší kloub lidského těla,kloub kyčelní,který patří mezi další bolestivá místa na našem těle.

10)Kost stehenní-je největší kostí lidského těla.Její mohutné tělo rourovitého tvaru je na horním konci opatřeno kulovitou hlavicí,spojenou s tělem kosti krátkým silným tzv.krčkem a dvěma hrboly zvanými chocholíky,sloužící k úponu hýžďového svalstva.Krček stehenní kosti je dalším choulostivým místem lidské kostry,který je běžně používán při chůzi. Při dopravní nehodě,nebo v pokročilém stáří člověka může dojít ke zlomení,kde následná léčba může být velice komplikovaná.

11)Kost holenní-je mohutnou kostí dlouhého typu,která má tělo přibližně trojúhelníkového průřezu,opatřené na svém horním konci dvojitou kloubní plochou ke spojení s kostí stehenní.Tato kloubní plocha je vybavena dvěma prstencovými chrupavkami,zvanými menisky.Tyto menisky jsou pro správnou funkci kolenního kloubu nezbytné.Pokud dojde k jejich poranění,např.při distorzi kolena,které patří mezi nejčastější poranění kloubů,je nutné jejich zbytky operativně vyjmout.Avšak funkce kloubu už není zcela bezvadná.Dolní konec kosti holenní tvoří vnitřní část vidlice,do níž zapadá kladka kosti hlezenní a je kostěným podkladem vnitřního kotníku.

12)Kost lýtková-je dlouhá,poměrně slabá kost spojená svou hlavičkou,nacházející se na horním konci pevným vazivovým spojem se zevní části horního konce kosti holenní.Na dolním konci je opatřena výběžkem,doplňujícím již zmíněnou vidlici hlezenního kloubu ze zevní strany,kde tvoří kostěný podklad zevního kotníku.Tento poměrně slabý výběžek bývá často poraněn při distorzích kotníku.

 


OTBlY