POSILOVÁNÍ PRO MUŽE

MikeFrancois-eMM-DeHaan-295.jpgOpakování a série.

Opakování - je základní jednotkou v kulturistice.Počet opakování v jedné sérii není nijak určen a záleží ve velké míře na dané věci,které se budeme věnovat.Všeobecně je nejvhodnější 8-10 opakování,6 a méně opakování je vhodné pro rozvoj síly,ale více jak 12 opakování se používá hlavně v rýsovacím období tréninku.

Série - Objem tréninku na jednotlivé svalové partie se vyjadřuje počtem sérií.Počet sérií jako počet opakování je jedna z nejdiskutovanějších otázek mezi kulturisty.Avšak pravidlem zůstává,že čím větší je svalová partie,tím více potřebuje sérií a opakování pro dokonalé procvičení.

Standardní série - jsou nejrozšířenější a používají je jak začátečníci,tak zkušení kulturisté.Série je počet opakování do určitého vyčerpání.Po posledním opakování následuje přestávka,která může být různě dlouhá od 30 vteřin po 2-4 minutách v závislosti na svalové partii a zaměření tréninkového systému.

Supersérie - je v podstatě kombinace dvou po sobě jdoucích cvičení při minimální přestávce,kde se pouze přechází od jednoho stroje či nářadí ke druhému.Supersérie se nejvíce používá u zkušených kulturistů pro odbourání tuků v rýsovacím období,ale také pro pestrost tréninku při budování hmoty.Lze kombinovat cviky s malou i větší zátěží,počet opakování s kombinací různých partií.

Trojsérie - při trojsérii vykonáte tři cviky na stejnou svalovou partii bez přestávky.Až po ukončení poslední série následuje krátká přestávka.Výhoda spočívá v tom,že procvičíte komplexně celý sval např.přední,střední a zadní hlavu ramena.Při cvičení dojde k maximálnímu napumpování svalu a dochází k rozvoji žilnatosti.Trojsérie jsou vhodné v rýsovacím období pro spalování tuků.

Gigantické série - Pokud se cvičí více jak tři po sobě jdoucí série,mluvíme o gigantické sérii.Nejvíce se vykonává 4-6 cviků pro jednu svalovou partii.Cviky se provádí bez přestávky,až po odcvičení celé gigantické série následuje pak 1min krátká přestávka.Toto se používá u velmi zkušených kulturistů před soutěží. 

 






MTY2ODA0Ym